ПП Аудиторська фірма «Професіонал»

Терміново, професійно, ефективно!
Останні новини та події
30.09.2019
Програмне забеспечення для складання фінансової звітності в форматі iXBRL
27.09.2019
У 2020 році більше 5000 українських підприємств почнуть звітувати в новому електронному форматі XBRL
23.09.2019
Аудитори – суб’єкти первинного фінансового моніторингу
08.01.2019
Аудиторська палата України ввжажає,що не пізніше ніж до 1 червня 2019 року оприлюднюють підприємства( згідно критеріїв) річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).
21.12.2018
Ми вже в реєстрі аудиторських фірм,які мають проводити обов'язковий аудит
Усі події та новини
Корисні посилання
В разі необхідності відвідувачі сайту можуть скористатися посиланнями на Інтернет-ресурси органів державної виконавчої влади, періодичних видань, тощо.

Верховна Рада України

Законодавство України

Урядовий портал

Міністерство доходів і зборів України

Територіальні органи Міндоходів у Дніпропетровській області

Міністерство фінансів України

Пенсійний Фонд України

Національний банк України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Державна служба статистики України

Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг

Зворотний зв'язок

Аудиторська палата України ввжажає,що не пізніше ніж до 1 червня 2019 року оприлюднюють підприємства( згідно критеріїв) річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

ПОЗИЦІЯ
Аудиторської палати України – органу професійного самоврядування аудиторів щодо застосування окремих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII За результатами розгляду на засіданні Ради Аудиторської палати України 20.12.2018 р. (протокол № 6) Листа Міністерства фінансів України № 35210-06-5/32299 від 07.12.2018 «Щодо оприлюднення фінансової звітності», з урахуванням нормативно-правових актів таких як: - Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами і доповненнями); - Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 № 503/97 (із змінами і доповненнями); - Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII; - Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами і доповненнями); та із використанням додаткових матеріалів: - Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99;   - Листа Міністерства фінансів України від 27.02.2018 № 35210-06-5/5570 «Про подання та оприлюднення фінансової звітності»; - Висновку науково-правової експертизи щодо оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком від 11.12.2018 № 126/256-е Ради науково-правових експерт при Інституті держави та права ім. В.М. Корецького НАН України.
Рада АПУ повідомляє про наступне.
Законом України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» (далі - Закон) внесені зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.
Відповідно до абзаців 2-3 частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами і доповненнями, які наберуть чинності з 01.01.2019): «Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).
Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі)».

Статтю 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» викладено в новій редакції відповідно до пункту 12 розділу I Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», пунктом 1 розділу II якого встановлено, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім абзаців шостого і сьомого пункту 12 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.
Таким чином, оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2017 рік здійснюється у порядку, встановленому Законом у редакції, яка діяла до 01.01.2018 р.
В Листі Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 35210-06-5/32299 зазначається, що «з метою надання впевненості щодо показників фінансової звітності підприємств, наведених в абзаці другому частини третьої статті 14 Закону, які вперше застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) з датою переходу 01.01.2018 та перераховують проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 01.01.2018 за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», доцільно оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на веб-сторінці починаючи з фінансової звітності за 2018 рік».
На підставі вищенаведеного, з урахуванням інформації, викладеної в листах Міністерства фінансів України, Аудиторська палата України вважає що великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства, а також інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств не пізніше ніж до 1 червня 2019 року оприлюднюють річну фінансову звітність за 2018 рік разом з аудиторським висновком на своїй/власній веб-сторінці (у повному обсязі) відповідно до вимог абз. 2-3 частини 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV в редакції, яка набере чинності 01.01.2019 р.
________________________________________________


З матеріалів сайту Аудиторської Палати України https://www.apu.com.ua/2018/12/22/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-2/
Опубліковано: 08.01.2019

До списку новин