ПП Аудиторська фірма «Професіонал»

Терміново, професійно, ефективно!
Останні новини та події
13.01.2021
Фінзвітність на основі таксономії: що з поданням та штрафами у 2021 році
16.12.2020
Обов"язковий аудит за 2020 рік
16.12.2020
З 12 грудня середню зарплату рахуємо по-новому: зміни до Порядку №100 набрали чинності
01.12.2020
Ми в реєстрі аудиторських фірм,які мають проводити обов'язковий аудит
Усі події та новини
Корисні посилання
В разі необхідності відвідувачі сайту можуть скористатися посиланнями на Інтернет-ресурси органів державної виконавчої влади, періодичних видань, тощо.

Верховна Рада України

Законодавство України

Урядовий портал

Міністерство доходів і зборів України

Територіальні органи Міндоходів у Дніпропетровській області

Міністерство фінансів України

Пенсійний Фонд України

Національний банк України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Державна служба статистики України

Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг

Зворотний зв'язок

Фінзвітність на основі таксономії: що з поданням та штрафами у 2021 році

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розповідає, що відповідно до ч. 2 ст. 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон) підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Згідно з ч. 5 ст. 12-1 Закону підприємства, зазначені у частині другій цієї статті, складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.
Пунктом 1-1 Розділу V «Прикінцеві положення» Закону визначено, що першим звітним періодом, за який підприємства, що зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2020 рік.
На виконання вимог Закону Міністерство фінансів України відповідно до Договору з Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності (м. Лондон, Велика Британія) отримує текст таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами мовою оригіналу, здійснює його переклад та оприлюднює на офіційному вебсайті.
Міністерством фінансів України здійснено переклад актуальної версії Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами, який затверджено наказом Мінфіна від 13.11.2020 р. №709 та оприлюднено за посиланням. Актуальний український переклад Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами також розміщено на сайті Фонду МСФЗ (м. Лондон, Велика Британія) за посиланням.
Відповідно до пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419 (далі – Порядок), фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.
Центр збору фінансової звітності є програмно-технічним комплексом (сукупністю апаратно-технічних і програмних засобів), призначеним для збору  фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ, з метою забезпечення доступу до неї органів державної влади, інших органів і користувачів.
За допомогою центру збору фінансової звітності забезпечується, зокрема: збір фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ; оприлюднення у публічній базі даних (на сайті https://frs.gov.ua) фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ; створення та підтримання функціонування «кабінетів користувачів» (зокрема, веб-застосунків для підприємств, які подають фінансову звітність); доступ органів державної влади, інших органів і користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності тощо.
Повідомляємо, що на цей час центр збору фінансової звітності та всі його функціональні компоненти, у тому числі ті, які призначені для реєстрації підприємств та для збору фінансової звітності підприємств, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ, технічно повністю готові до експлуатації.
Для можливості подання фінансової звітності на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ, підприємства повинні попередньо зареєструватися у центрі збору фінансової звітності.
Необхідно зазначити, що у листопаді поточного року було завершене оновлення порталу «Реєстрація суб’єктів звітування». Відтак усі зазначені вище підприємства отримали змогу реєструватися та виконувати інші реєстраційні процедури у центрі збору фінансової звітності.
Відео-тренінг на тему «Реєстрація в центрі збору фінансової звітності та верифікації облікових даних користувачів» розміщений на сайті «Система фінансової звітності» за посиланням.
Наразі продовжується розроблення оновленої версії електронного формату Таксономії UA МСФЗ XBRL 2020 року, яке планується  завершити у січні 2021 року.
Ураховуючи наведене, підприємства, визначені в ч. 2 ст. 12-1 Закону, подають фінансову звітність за 2020 рік, перший квартал, перше півріччя та дев’ять місяців 2021 року у порядку та строки, визначені законодавством, за формами, затвердженими наказом Мінфіна від 07.02.2013 р. №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», а банки подають фінансову звітність за формами, визначеними Національним банком України.
При цьому, такі підприємства на виконання пункту 2 Порядку також повинні будуть скласти фінансову звітністьу електронній формі на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року та подати її до центру збору фінансової звітності.
У зв’язку із зазначеним, 24 грудня 2020 року Комітетом з управління Системою фінансової звітності, утвореним відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження системи фінансової звітності між Мінфіном, НКЦПФР, Нацбанком, Держстатом, ОСНАД та ДПС, прийняте рішення рекомендувати регуляторам фінансових ринків в межах своїх повноважень забезпечити необхідні заходи щодо подовження строків подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року, до центру збору фінансової звітності за 2020 рік, перший квартал, перше півріччя та дев’ять місяців 2021 року та не застосовувати санкції за неподання такої звітності суб’єктами господарювання у строки, визначені законодавством, протягом 2021 року.
Погоджено протокольним рішенням Комітету з управління СФЗ від 24.12.2020 р., створеного відповідно до Меморандуму №102/15 про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження системи фінансової звітності від 18 грудня 2017 р.

          По материалам сайту "Дебет-Кредит"                  
            
                
                
                
                

Опубліковано: 13.01.2021

До списку новин